Automat T.N. logoEnergetski učinkovit način napajanja s univerzalnim ulazom napona za uporabu širom svijeta. Dostupan kao stand-alone ili s integriranim zonama ekspanzije. Premier Elite napajanja su kvalitetne, pouzdane jedinice pogodne za komercijalnu i industrijsku uporabu.

Premier Elite PSU200

Energetski učinkovito 2.5A napajanje.
Potpuno praćenje i dijagnostika s Premier Elite upravljačke ploče.

Premier Elite PSU200XP

Energetski učinkovito 2.5A napajanje sa Premier Elite 8XP proširivačima. Potpuno praćenje i dijagnostika s Premier Elite upravljačke ploče.

Kontrola pristupa

Premier Elite iProx
Pruža potporu za Texecom blizinske kartice i ostale standardne 26 bit wiegand kartice. Kartica može biti naučena i spremljena lokalno u stand-alone modu.

Premier Elite iProx & External Prox Kit:

Premier Elite iProx - pruža podršku za Texecom proximity karticama i drugim standardnim 26 bit wiegand karticama. Kartice se mogu naučiti i lokalno spremiti u stand-alone modu

Premier Elite External iProx Coil - kada se koristi zajedno sa Premier Elite iProx & Texecom Proximity karticama omogućava korisniku da izvana deaktivira alarm. Jedinica se može koristiti i kao samostojeća kontrola pristupa zajedno sa by Premier Elite iProx.