Automat T.N. logoPremier Elite komunikatori pružaju pouzdanost i fleksibilnost. Razni protokoli, formati sučelja i višepojasni prijenosni putevi jamče komunikacijsko rješenje koje će odgovarati svakom instalacijskom zahtjevu.

Premier Elite Com300

Plug-on multi-protokol digitalni komunikator modem 300-bita u sekundi. Omogućava skidanje/slanje i dijagnostiku sistemskog programiranja.

Premier Elite ComIP

Dopušta spajanje Premier/Premier Elite serije kontrolnih panela sa lokalnom ili širokopojasnom mrežom (LAN/WAN).
To omogućava alarmima da budu signalizirani preko IP mreže na alarmni centar via Texecom’s Montex Software.

Premier Elite Com2400

Plug-on multi-protokol digitalni komunikator.
Modem 2400-bita u sekundi omogućava SMS tekst poruke. Omogućava skidanje/slanje i dijagnostiku sistemskog programiranja.

Premier Elite ComGSM

Omogućava SMS tekst poruke za komunikaciju alarmnih događaja, daljinska kontrola i daljinska dijagnostika.

 OBILJEŽJA I ZNAČAJKE

ModelCom300Com2400ComGSMComIP
Kompatibilnost sa Premier Elite serijom
Kompatibilnost sa Premier serijom      
Brzina modema (Baud) 300 2400 4800 19200
Mogućnost SMS teksta    
ATS Class 2 2 4 4
EN 50131-1 Grade3 Grade3 Grade3 Grade3
EN 50136-2-3 Grade3 Grade3 Grade3 Grade3