Automat T.N. logoKontrolni paneli

Premier Elite 24-W
Bežični kontrolni panel

 • Proširiv na 24 zone
 • 2 područja
 • 25 korisničkih šifri
 • Omogućava prihvaćanje do 32 Ricochet bežična uređaja
 • 500 dnevnih događaja i datuma
 • Plug-on Digimodems

Premier Elite 48-W
Bežični kontrolni panel

 • Proširiv na 48 zona
 • 4 područja
 • 50 korisničkih šifri
 • Omogućava prihvaćanje do 32 Ricochet bežična uređaja
 • 500 dnevnih događaja i datuma
 • Plug-on Digimodems
 • Pogodan za komercijalnu namjenu

Proširivači

Ekspanzija paket Ricochet
Texecom’s Ricochet ekspanzija paketa je idealni način za dodavanje dodatnih sigurnosnih uređaja. Svaki paket uključuje Premier 8XP-W bežične proširivače i Premier IXP-W. Nova 8-zona kartica koja pretvara bežične uređaje u relay-upravljačke žičane izlaze, omogućavajući do 8 bežičnih uređaja spojenih sa bilo kojim sigurnosnim sustavom.

Premier Elite 32XP-W
Bežični proširivač 32 zone

 • Kompatibilan sa Texecom Premier kontrol panelima
 • Bežično nadgledanje softver dijagnostike
 • Pogodan za komercijalnu namjenu

Premier Elite 8XP-W
Bežični proširivač 8 zona

 • Kompatibilan sa Texecom Premier kontrol panelima
 • Bežično nadgledanje softver dijagnostike
 • Pogodan za komercijalnu namjenu

Premier Elite IXP-W

 • 8 zona bežična kartica s naponskim slobodnim relej izlazima

Premier Elite SmartKey i Premier Elite DT-W nisu trenutno podržani od Ricochet ekspanzijskog paketa.