Automat T.N. logoNudimo usluge malih iskopa za drenaže, odvodnje, izrade opločnika, sanacije terena, uređenje zelenih površina i slično. mini bagerom SUNWARD SWE08. Idealno za zahtjevne prostore s malim, skučenim operativnim mogućnostima.

Iskope vršimo mini bagerom SUNWARD SWE08 kojim upravlja iskusni strojar (vozač).MINIBAGER SUNWARD SWE sa strojarem - vozačem ( obračun po satu )

  Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om
Prvi radni sat bager + vozač 180,00 kn 225,00 kn
Svakih dodatnih 30 minuta 90,00 kn 112,50 kn

Minimalna narudžba je 1 radni sat.       
nakon prvog radnog sata minimalna obračunska jedinica je 30 minuta